VESTI | NOVA VLASNIČKA STRUKTURA - U februaru 2008., Aerodrom Ketering je prodat na aukciji u organizaciji Agencije za Privatizaciju, promenivši vlasničku strukturu iz društvene u privatnu svojinu. | NOVI VIZUELNI IDENTITET - Redefinisanje strategije i poslovne filozofije će se reflektovati i na redizajn korporativnog imidža naše kompanije. Molimo Vas da imate u vidu da smo promenili logotip, kao i ostale elemente vizuelne komunikacije. | HACCP RESERTIFIKACIJA - U maju 2008., godine izvršena je druga resertifikacija HACCP standarda, čime je ponovo potvrđeno da kompanija Aerodrom Ketering posluje u skladu sa HACCP propisima. Resertifikaciju je izvršio ugledni švajcarski institut SGS. | UVOĐENJE ISO 9001:2000 STANDARDA - U junu 2008., kompanija Aerodrom Ketering je započela sa implementacijom ISO 9001:2000 standarda, u cilju optimizacije poslovnog procesa i unapređenja kvaliteta svojih usluga. Prema planu, sertifikacija ISO 9001:2000 će biti završena do kraja 2008., godine, nakon čega ce se uvesti standard ISO 22000.  


Za opšte informacije, administraciju, fakture, finansije i sl.
info@airportbelgrade-catering.com

Mr. Aleksandar Djordjevic, Head of Supervisors
aleksandar.djordjevic@airportbelgrade-catering.com

Supervisors team:
supervisor@airportbelgrade-catering.com

Mr. Mirko Hajman, Production Manager
mirko.hajman@airportbelgrade-catering.com

 

Aerodrom Ketering d.o.o.
11180 Beograd 59, Republika Srbija
Tel.: 011 2286 159, Fax: 011 2097 53

SITA: BEGHHXH